Đầu tư 5 tỷ đồng triển khai Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang

Đầu tư 5 tỷ đồng triển khai Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang

Phục vụ kế hoạch triển khai mạnh mẽ hơn chương trình OCOP, tỉnh Bắc Giang dự kiến phê duyệt kinh phí từ ngân sách của tỉnh, thực hiện chương trình năm 2020 vào khoảng 5 tỷ đồng.

Làng nghề Mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì

Cụ thể, hỗ trợ tư vấn phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm OCOP cho 60 sản phẩm. Trong đó, hỗ trợ hoàn thiện phiếu đăng ký sản phẩm, phương án sản xuất kinh doanh; cơ cấu tổ chức, nhà xưởng; đào tạo tập huấn; hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm cũ.

Hỗ trợ sản phẩm đăng ký tham gia OCOP năm 2019 chưa đạt tiêu chí OCOP để tiếp tục tham gia năm 2020 và các sản phẩm mới tham gia OCOP năm 2020; hỗ trợ củng cố và nâng cấp các sản phẩm đạt 3-4 sao năm 2019 tham gia nâng hạng sao; hỗ trợ tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp điểm bán hàng, trung tâm OCOP; triển khai các hoạt động thực hiện chu trình OCOP; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho chủ thể sản xuất và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp. 

Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm cho các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể… có sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2019 và các chủ thể có sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trên địa bàn toàn quốc…

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất