Đắk Lắk nỗ lực triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Đắk Lắk nỗ lực triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Để phát huy tiềm năng kinh tế cũng như những sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc của địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Để phát huy tiềm năng kinh tế cũng như những sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc của địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tạo sản phẩm 5 sao chất lượng quốc gia

Theo kế hoạch, trong giai đoạn năm 2018-2020, các địa phương tại Đắk Lắk sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng thời, phát triển nguồn nhân lực đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước trong hệ thống OCOP (tỉnh , huyện, xã) và lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.

Cũng trong giai đoạn này, ngành chức năng Đắk Lắk phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận, chứng nhận 1-2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; 10-12 sản phẩm 3-4 sao cấp tỉnh; phát triển và cũng cố các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP gắn với xây dựng chuỗi giá trị.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ lựa chọn, củng cố 20-30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hiện có của các địa phương tham gia OCOP; xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP.

Ngành chức năng cũng sẽ rà soát, hoàn thiện 2 cụm điểm ki ốt bán sản phẩm OCOP tại thành phố Buôn Ma Thuột và 16 điểm ki ốt mua bán hàng ở 8 chợ huyện trung tâm, 4 cụm ki ốt bán hàng ở các chợ đầu mối.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021-2025), tầm nhìn 2030, các đơn vị sẽ tập trung đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1, duy trì 27 sản phẩm hiệu quả giai đoạn 1 và phát triển 57 sản phẩm mới giai đoạn 2 đồng thời, định hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm sau chế biến của cà phê, mật ong…, nâng cấp sản phẩm có sức cạnh tranh trung bình; phát triển mới 57 sản phẩm tăng dần theo các năm, tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi; phát triển mới 30-40 tổ chức kinh tế tham gia OCOP; phát triển 3-5 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; hàng năm mỗi huyện có ít nhất 3 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo OCOP./.

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất