Chuyện về “Mỗi xã một sản phẩm” ở Điện Biên

Chuyện về “Mỗi xã một sản phẩm” ở Điện Biên

Dù mới triển khai gần hai năm, song chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tại tỉnh Ðiện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng định hình thương hiệu, chất lượng sản phẩm thế mạnh của địa phương
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất