Chuyển tải “tài nguyên nhân văn” vào sản phẩm OCOP

Chuyển tải “tài nguyên nhân văn” vào sản phẩm OCOP

Tại Lễ phát động khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên khu vực phía Nam, gian trưng bày các sản phẩm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã thể hiện thông điệp “chuyển tải tài nguyên nhân văn vào sản phẩm OCOP”.

Nội dung đang được cập nhật


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất