CAO BẰNG: PHẤN ĐẤU CÓ 21 SẢN PHẨM OCOP GẮN 3 SAO TRONG NĂM 2020

CAO BẰNG: PHẤN ĐẤU CÓ 21 SẢN PHẨM OCOP GẮN 3 SAO TRONG NĂM 2020

Thực hiện Đề án Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện, nâng cấp 21 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn để gắn 3 sao với tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm trên 994 triệu đồng.

Nội dung đang được cập nhật


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất