CAO BẰNG: 24 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT CHUẨN 3 SAO CẤP TỈNH

CAO BẰNG: 24 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT CHUẨN 3 SAO CẤP TỈNH

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh năm 2020. Theo đó, có 24 sản phẩm của 21 chủ thể đạt tiêu chuẩn sản phẩm hạng 3 sao.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất