Bình Phước: 18 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Bình Phước: 18 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung đang được cập nhật


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất