Bình Định: Ðưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng

Bình Định: Ðưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Bình Ðịnh triển khai từ năm 2019, đến nay có 51 sản phẩm được công nhận OCOP. Tuy nhiên, tạo niềm tin, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm là bài toán khó không phải chủ thể sản phẩm nào cũng làm được.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất