Anh Sơn triển khai có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Anh Sơn triển khai có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan, 21 xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện. Đây được coi là hướng đi đúng và trúng trong việc lan tỏa thương hiệu địa phương và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân trên cơ sở tạo ra sản phẩm tốt, có thương hiệu được chứng nhận sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Anh Sơn theo hướng bền vững.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất