25 sản phẩm tham gia dự thi đánh giá, xếp hạng Chương trình OCOP

25 sản phẩm tham gia dự thi đánh giá, xếp hạng Chương trình OCOP

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh năm 2019, chủ trì và chỉ đạo công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh năm 2019.

Họp hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Triển khai Chương trình này, thời gian qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện. Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh OCOP là chương trình đang có tính lan tỏa trên địa bàn, tuy nhiên đây là năm đầu tiên triển khai đánh giá chấm điểm sản phẩm nên các chủ thể sản xuất còn nhiều bỡ ngỡ. Đồng chí yêu cầu đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế nhãn mác, bao bì dán tem truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý... Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chuyển 25 hồ sơ sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh phân theo nhóm sản phẩm và địa phương. Từ kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá cấp tỉnh cho thấy, có 02 sản phẩm đạt 2 sao, 22 sản phẩm đạt 3 sao và 01 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm có chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, mức điểm của một số sản phẩm đạt 3 sao và sản phẩm đạt 4 sao còn ở mức thấp, cần phải tiếp tục nâng cấp để duy trì hạng sao và phát triển sản phẩm lên hạng sao cao hơn./.

VPĐP NTM TW

 

 

 

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất