“Mỗi xã một sản phẩm”: Khó nhất khâu tiêu thụ

“Mỗi xã một sản phẩm”: Khó nhất khâu tiêu thụ

Theo kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, toàn tỉnh có 21 sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); trong đó, năm 2019, tỉnh ta phấn đấu có 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, UBND tỉnh mới ban hành Ðề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Ðầu năm 2019, các địa phương mới bắt đầu thực hiện các bước đầu tiên. Do đó, để hoàn thành kế hoạch Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nội dung đang được cập nhật


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất