“Cầu nối” đưa sản phẩm OCOP ra thị trường

“Cầu nối” đưa sản phẩm OCOP ra thị trường

Xúc tiến thương mại là bước cuối cùng trong quá trình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), có vai trò rất quan trọng giúp sản phẩm OCOP xây dựng thương hiệu để phát triển bền vững.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất