BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

34. QUẢNG NGÃI (Đầu số máy cố định 0255)

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Tăng Bính -PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Phạm Trường Thọ- PCT UBND tỉnh

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: 182 Hùng Vương, Phường Trần Phú - TP.Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Máy trực:  0255.3837161      Fax: 0255.813536       Email: vpdpquangngai@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Dương Văn Tô

Chánh VPĐP

3822241

 

0914091008

2

Nguyễn Phúc Long

Phó Chánh VP

3837151

 

0935369498

3

Lê Văn Dương

Phó Chánh VP chuyên trách

3820748

 

0914043043

4

Nguyễn Đặng Sơn

CV Chuyên trách

3837161

 

0979203019

5

Phan Thành Trung

CV Chuyên trách

3837161

 

0987066798

6

Đỗ Nguyên Lộc

CV Chuyên trách

3837161

 

 0947347952

7

Dương Thị Kim Ngọc

CV Chuyên trách

3837161

 

01677373804

8

Phạm Thị Nhi Hiền

Kế toán VP

3837161

 

0919755274

 

Cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Dương Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

01677373804

Kimngoc210198@gmail.com

 

 ​

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 182 Đại lộ Hùng Vương - TP.Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Máy trực:  02553.822704    Fax: 0533.822704     Email: snn@quangngai.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Dương Văn Tô

Giám đốc

3822241

0914091008

2

Trần Ngọc Thương

Phó Giám đốc

3825267

0913155528

3

Nguyễn Mậu Văn

Phó Gíam đốc

3825487

0913470661

4

Nguyễn Văn Hân

Phó Giám đốc

3810563

0919105563

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Hẻm 281/11 Đại lộ Hùng Vương - TP.Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Máy trực:  0255.3822631          Fax: 0255.3822631 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đỗ Kỳ Ân

Chi cục trưởng

3820748

3820521

0913408823

2

Trần Đức Hậu

P, Chi cục trưởng

3820750

3820433

0905141700

3

Cao Thanh Dương

Kế toán trưởng

3817246

3828094

0914182207

4

Nguyễn Tấn Đáng

TP,  QLDCNT

3822503

3824313

0913427895

5

Đỗ Kỳ Sanh

TP, QLNNNT

6570119

3865002

0914505898

6

Nguyễn Thanh Hiên

TP, KTNT

3718378

 

0983557650

7

Lê Xuân Linh

PTP. KH

3822631

 

01699025829


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất