BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

36. PHÚ YÊN (Đầu số máy cố định 057):

Ban chỉ đạo tỉnh:

      Trưởng ban:  Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh

    Phó trưởng ban: Trần Hữu Thế - PCT UBND tỉnh

    Phó trưởng ban: Nguyễn Trọng Tùng - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

     Phó trưởng ban: Nguyễn Phất - GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

      Địa chỉ: số 64 Lê Duẩn - Phường 7 - TP.Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên

      Máy trực: 0257.3841831     Email: nongthonmoiphuyen@gmail.com

 

 

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Lý Nguyên

PGĐ Sở-CVP

3550018

 

0983689356

2

Trần Hưng Lợi

CCT CC PTNT – PCVP kiêm nhiệm

3600535

 

0914003757

3

Hồ Văn Nhân

PCVP chuyên trách

3550799

 

0918953565

4

Trần Đông Trà

Chuyên viên

3841831

 

0905240421

5

Nguyễn Văn Hiên

Nhân viên

3841831

 

01664013310

6

Hồ Thị Điệp

Nhân viên

3841831

 

0946950460

7

Ngô Thị Mỹ Nhung

Nhân viên

3841831

 

0984224112

8

Phạm Thị Xuân Nữ

Nhân viên

3841831

 

0981502109

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Thị Điệp

Chuyên viên

0946950460

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

     ​Địa chỉ: số 64 Lê Duẩn - Phường 7 - TP.Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên

Máy trực:057.3841664  Email: sonongnghiepphuyen@gmail.com

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Trọng Tùng

Giám đốc

3556548

 

0905122908

2

Nguyễn Tri Phương

Phó GĐ

3841069

 

01238101717

3

Nguyễn Lý Nguyên

Phó GĐ

3550018

 

0983689356

4

Đào Lỹ Nhĩ

Phó GĐ

  

0905126811

 
 Chi cục Phát triển nông thôn:

            ​Địa chỉ: số 76 Lê Duẩn - Phường 7 - TP.Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên

Máy trực: 057.3843542;                        Fax: 057.3841367;

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Hưng Lợi

Chi cục trưởng

3600535

 

0914003757

2

Tô Đình Mỹ

Phó Chi cục trưởng

3843543

 

0974958940

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất