BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

38. NINH THUẬN (Đầu số máy cố định 0259):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Ô. Lưu Xuân Vĩnh-Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Lê Văn Bình-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Trần Quốc Nam-PCT UBND tỉnh 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 163 đường 21/8 - Phường Phước Mỹ - TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Máy trực: 0259.3522063         Fax: 0259.3822975         Email: vpdpninhthuan@gmail.com   

    

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trịnh Minh Hoàng

Chánh văn phòng

3823422

 

0933559568

2

Nguyễn Đình Trưng

CC chuyên trách

3522063

 

0942067572

3

Nguyễn Ngọc Sơn

CC chuyên trách

3522063

 

0972282582

4

Huỳnh Vũ Thùy Nhi

CC chuyên trách

3522063

 

0989991865

5

Phan Thanh Việt

CC hợp đồng

3522063

 

01298748635

6

Năng Thị Kim Thùy

CC hợp đồng

3522063

 

0911690464

7

Nguyễn Ngọc Châu

CC hợp đồng

3522063

 

0933240494

8

Trần Huyền Nhã Trâm

CC hợp đồng

3522063

 

0933240494

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Huỳnh Vũ Thùy Nhi

CC Chuyên trách

0989991865

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 134 đường 21/8 - Phường Phước Mỹ - TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Máy trực: 0259.3821508     Fax: 0259.3820900       Email: sonnninhthuan@gmail.com   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Đức Thu

Giám đốc

3823422

3837122

0913930490

2

Bùi Anh Tuấn

Phó GĐ

3823770

3826031

0913709867

3

Trần Văn Mỹ

Phó GĐ

3824021

3824412

0913930370

4

Lưu Khoan

Phó GĐ

 

 

0913953943

6

Bùi Thị Vân Anh

Phó GĐ

3839717

3873391

0913646052

 

 

 

 

 

 

Chi cục Phát triển nông thôn: 

Địa chỉ: Số 163 đường 21/8 - Phường Phước Mỹ - TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Máy trực: 0259.3822975    Fax: 0259.3822975   Email: ptntninhthuan@gmail.com   

   TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Kim Hiếu

Chi cục trưởng

2.222233

2.222125

0918.554408

2

Nguyễn Văn Cải

P. Chi cục trưởng

3.823493

3.895095

0903.802354

3

Phạm Thị Châu

TP. HC - TH

3.822975

3.521782

0984.636656

4

Nguyễn Thanh Sơn

TP. KTHT

3.520748

3.823886

0918.017857

5

Diệp Nhật Cảnh

PTP.PT- PTNT

 

 

0908502389

6

Lê Văn Khôi

PTP. PTNT

3.823949

 

01233.147880

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất