BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

37. KHÁNH HOÀ (Đầu số máy cố định 0258):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó Trưởng ban: Đào Công Thiên - PCT UBND tỉnh 

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Đắc Tài - PCT UBND tỉnh 

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ:  Số 56, đường Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP.Nha Trang

Máy trực: 0258.3523.858          Fax:  0258.3523.858         

Email:  (vpdpctntm@khanhhoa.gov.vn hoặc vpntmkh@gmail.com)      

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Tấn Bản

GĐ Sở NN &PTNT- Chánh VP

3822.109

 

0905.222.079

2

Huỳnh Quang Thành

CCP.PTNT- Phó Chánh VP

3527.578

 

09082.772.579

3

Phạm Ngọc Mỹ Thể

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

0908.996.168

4

Đinh Thị Thu Huyền

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

0989.836.110

5

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

0982.439.419

6

Nguyễn Thị Thu Thuý

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

01223.497.829

7

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

01672.713.936

8

Trần Đoàn Bảo Linh

Chuyên viên VPĐP

3523.858

 

01654.885.339

 
Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đinh Thị Thu Huyền

Chuyên viên

0989836110

 

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh - TP.Nha Trang

 

Máy trực: 0258. 3822.737  Fax: 0258.3822.180 Email: snnptntkh@khanhhoa.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Tấn Bản

Giám đốc

3822.109

 

0905.222.079

2

Tào Anh Tuấn

Phó GĐ

3828.524

 

0913.454.795

3

Lê Bá Ninh

Phó GĐ

3825.376

 

0983.874.484

* Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – PGĐ Sở NN và PTNT về hưu từ tháng 11/2017

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 56, đường Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP.Nha Trang

 

Máy trực: 0258. 3523578          Fax:  0258. 3523578

 

    TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳng Quang Thành

P. Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục

3527.578

 

0982.772.579

2

Đinh Công Thuận

P. Chi cục trưởng

3523.577

 

01647.848.415

3

Phạm Mạnh Cường

Phó phòng, phụ trách phòng Kinh tế hợp tác và trang trại

3527.079

 

0994.480.748

4

Trần Đình Hùng

Phó phòng, phụ trách phòng PTNT và bố trí dân cư

3523.478

 

0905.768.879

* Ông Trương Hữu Lan – Chi cục Trưởng Chi cục PTNT về hưu từ tháng 11/2017​


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất