BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phó Trưởng ban:

Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 04 Hải Thượng Lãn Ông - TP. Phan Thiết - Bình Thuận

Máy trực: (0252) 3822639       Fax: (0252) 3822639      

Email:  vanphongdieuphoibt@yahoo.com.vn,

vpdpntm@binhthuan.gov.vn​

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Đầu số (0252)

Di động

1

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- Chánh Văn phòng

3824665

0918.157801

2

Phan Thanh Hoàng

Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn- Phó Chánh Văn phòng

3822588

0913.819333

3

Phạm Khắc Cảo

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách

3822639

0935.412088

5

Nguyễn Tiết Diện

Chuyên viên biệt phái

3822639

0988.451299

6

Phạm Trung Kiên

Chuyên viên biệt phái

3822639

0933.096598

7

Phạm Hoàng Việt

Viên chức chuyên trách

3822639

0903.517516

8

Đặng Thị Ngân

Viên chức chuyên trách

3822639

0988.009343

9

Nguyễn Hoài Diệu

Viên chức chuyên trách

3822639

0933.996981

10

Đỗ Thị Huyền Trang

Kế toán kiêm nhiệm

3822515

0902.706577

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hoài Diệu

Viên chức chuyên trách

0933996981

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 17 Thủ Khoa Huân - phường Phú Thuỷ - TP. Phan Thiết - Bình Thuận

Máy trực: 062.3822837    Fax: 062.3825725      Email: nongnghiep@binhthuan.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Mai Kiều

Giám đốc

3824665

3824182

0913.764305

2

Nguyễn Hữu Long

Phó GĐ

3835718

3830827

0903.635293

3

Nguyễn Hữu Phước

Phó GĐ

3829553

 

0918.157801

4

Lê Văn Tấn

Phó GĐ

3824295

 

0918.474682

5

Nguyễn Tuấn

P. TP KH-TC

3821252

 

0917.668844

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 04 Hải Thượng Lãn Ông - TP. Phan Thiết - Bình Thuận

Máy trực: 062.3822515       Fax: 062.3824620;

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Thanh Hoàng

Chi cục trưởng

3822588

3830890

0913.819333

2

Phạm Thị Hải

Phó Chi cục trưởng

3832233

3818919

0919087616

3

Phạm Thị Thu Hồng

PTP. HC-TH

3822515

 

0913.461147

4

Trần Đắc Tài

TP. KH-TC

3824957

3825853

0909724758

5

Phạm Đắc Khoan

TP.BTDC

3824957

 

0913.186552

6

Nguyễn Thị Tố Nga

PTP. KTHT-CB

3827736

 

0944.866911

7

Nguyễn Thành Trung

PGĐ BQLDA

3500622

 

0917.694673

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất