BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh (06/11/2018)

48. TÂY NINH (Đầu số máy cố định 0276):  

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Phạm Văn Tân-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Ngọc-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Võ Đức Trọng-GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, TP Tây Ninh

Máy trực:0276.3922559   Fax: 0276  3822519      Email: vpdpntmtayninh@gmail.com; vpdpntmtayninh@tayninh.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Di động

1

Nguyễn Duy Ân

Chánh Văn phòng

3.822.619

0908.720.700

2

Nguyễn Văn Nhành

CCT Chi cục PTNT – Phó CVP

3.622.798

0913.633.711

3

Phan Uy Khôi

Thành viên

3.827.455

0919.256.767

4

Trần Thanh Nhã

Thành viên

3.821.492

0983.816.761

5

Đàm Văn Cường

Thành viên

3.825.117

0907.252.599

6

Nguyễn Thị Thu Vân

Thành viên

3.822.855

0906.821.976

7

Lê Tuấn Nhạc

Thành viên

3.814.076

0908.433.247

8

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

Thành viên

3.829.525

0984.340.411

9

Phan Hiền Đức

Thành viên

3.922.559

0907.132.198

10

Đoàn Thị Ngọc Hà

Thành viên

3.922.559

0909.113.156

11

Triệu Thị Minh  Lý

Thành viên

3.922.559

0909.364.061

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Hiền Đức  

Thành viên

0907132198

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, TP Tây Ninh

Máy trực: 0276.3822648         Fax: 0276.3820236       Email: sonnptnt@tayninh.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Võ Đức Trong

Giám đốc

 

 

0918430310 

2

Nguyễn Duy Ân

Phó GĐ

3.822.619

 

0908720700

3

Nguyễn Thái Sơn

Phó GĐ

3822298

 

0913862790

4

Tạ Văn Đáo

Phó GĐ

3821217

 

0913884156

 

​Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 816 Cách mạng tháng 8 - Phường 4 - TX. Tây Ninh

Máy trực:0276.3822519                                 Fax: 0276  3822519

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Nhành

Chi cục trưởng

3.622.798

 

0913633771

2

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

P. Chi cục trưởng

3.829.525

 

0984340411

3

Nguyễn Kiêm Phượng

P. Chi cục trưởng

3.622.897

 

0933.636.398

4

Sử Đình Liên

TP.  TC-TH

3.822.519

 

0903.342.212

5

Phan Hiền Đức

TP. PTNT

3.922.559

 

0907.132.198

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất