BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai (06/11/2018)

49. ĐỒNG NAI (Đầu số máy cố định 061):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Đinh Quốc Thái-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Võ Văn Chánh-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Huỳnh Thành Vinh-GĐ Sở NN&PTNT 

 

Phó trưởng ban: Hoàng Thị Bích Hằng- Chủ tịch HĐND tỉnh​

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Khu phố 3 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà- Tỉnh Đồng Nai

 

Máy trực: 0251.3824378       Fax: 0251.3895.497      Email: vpdpntm.dongnai@gmail.com​

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳnh Thành Vinh

CVP

3818803

6513626

0903.657.578

2

Lê Văn Gọi

Phó Chánh VPĐP

 

 

0916.244.254

3

Bùi Thanh Bình

Kế toán

 

 

0949.103.109

4

Hoàng Nguyễn Phúc

CV Tuyên truyền, tập huấn

 

 

0934.860.749

5

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Văn thư, Thủ quỹ

 

 

01229.174.605

6

Đặng Văn Giang

CV tổng hợp

 

 

0948.642.412

7

Trần Thị Hải Vân

CV nghiệp vụ

 

 

0909.986.070

8

Tống Ngọc Dung

CV tổng hợp

  

0918.781.329

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Nguyễn Phúc

Chuyên viên

0934860749

nguyenphuceco@gmail.com

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà- Tỉnh Đồng Nai

 

Máy trực: 0251.3822970      Fax: 0251.3827393     Email: snnptnt@dongnai.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳnh Thành Vinh

Giám đốc

8878376

 

0903657578

2

Trần Đình Minh

Phó GĐ

3822939

 

0918130780

3

Đặng Hồng Tăng

Phó GĐ

 

 

0913851201

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà- Tỉnh Đồng Nai

 

Máy trực: 0251.3823423            Fax: 0251.3895133 Email: cchtx@dongnai.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Hữu Định

Chi cục trưởng

3818803

6513626

0918741626

2

Trần Hải Sơn

P.Chi cục trưởng

 

 

0909.815266

3

Phạm Văn Nhân

PTP.  KH-DA

3916678

 

0972331081

4

Lê Thị Tuyết Nhung

P. Chi cục Trưởng

 

 

 

5

Phan Thị Thanh Tâm

TP.KTHT

3916678

 

0983520512

6

Lê Thị Hồng

Phụ trách KT

3916679

 

0902565009

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất