BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước (06/11/2018)

46. BÌNH PHƯỚC (Đầu số máy cố định 0271):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Trăm-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Huỳnh Anh Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban : Trần Văn Lộc- Giám đốc Sở NN và PTNT

Phó trưởng ban: Võ Văn Mãng-GĐ Sở LĐ-TB và XH

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Phường Tân Bình - TX.Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

Máy trực: 0271.3886.565     Fax: 0271.3886569        Email: :  vpdpntmbp@gmail.com​

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 

1

Trần Văn Lộc

Chánh VP

 

0913798270

2

Huỳnh Văn Nghĩa

Phó CVP kiêm nhiệm

 

0913720384

3

Lường Đình Hải

Phó CVP chuyên trách

 

0983407313

4

Phan Hồng Hải

Chuyên viên

 

0989777765

5

Lê Quốc Cường

Chuyên viên

 

0916767878

6

Lê Tuấn Hùng

Chuyên viên

 

01695313321

7

Phạm Thị Bích Ngọc

Kế toán

 

0986969468

8

Lê Thị Thúy Hằng

Thủ quỹ

 

0944155102

 
Cộng tác viên: 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Quốc Cường

Chuyên viên

0916767878

anhcuong00769@gmail.com

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: KP Tân Trà  - P. Tân Bình - TX.Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

Máy trực: 0271.3879948     Fax: 0271.3870267      Email: sônngnghiepbp@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Văn Lộc

Giám đốc

 

 

0913880165

2

Phạm Văn Hoang

Phó GĐ

 

 

0913109119

3

Lê Anh Nam

Phó GĐ

 

 

0968800929

4

Lê Thị Anh Tuyết

Phó GĐ

 

 

0918954898

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: KP Tân Trà  - P. Tân Bình - TX.Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

Máy trực: 0271.3879913                               Fax: 0271.3883184

 ​​​

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 

1

Huỳnh Văn Nghĩa

Chi cục trưởng

3.879.914

0913720384

2

Huỳnh Hữu Nhưng

P. Chi cục trưởng

3.879.913

0909250427

3

Nguyễn Tuấn Kiệt

P. Chi cục trưởng

3.883.182

0944177189

4

Lê Minh Giàu

TP. Tổ chức hành chính

3.879.913

0918422617

5

Uông Thị Sợi

PTP. Tổ chức hành chính

 

0978850774

6

Lê Thị Nhung

TP. Phát triển nông thôn & Bố trí dân cư

3.886.024

0933276288

7

Đỗ Thị Minh Huyền

PTP. Phát triển nông thôn & Bố trí dân cư

3.886.024

0937181286

8

La Văn Trường

PTP. Kinh tế hợp tác & Trang trại

3.870.286

0976772135

9

Đỗ Minh Phương

PTP. Kinh tế hợp tác & Trang trại

3.870.286

0917538568


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất