BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương (06/11/2018)

47. BÌNH DƯƠNG (Đầu số máy cố định 0274):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Mai Hùng Dũng -PCT UBND tỉnh-ĐT: 0913950666

Phó trưởng ban: Nguyễn Tấn Bình-GĐ Sở NNPTNT-ĐT: 0913975620

Văn phòng Điều phối NTM:

Địa chỉ: số 60 Lê Thị Trung - P. Phú Lợi- TX. Thủ Dầu Một

Máy trực: 0274.3667055       Email: vanphongdieuphoibd@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Di động

Địa chỉ email

1

Hồ Trúc Thanh

Chánh VP

 

0909.492.293

hotructhanh@gmail.com

2

Nguyễn Nam Long

Phó CVP

3.667.055

0984.714.467

namlong1969@gmail.com

3

Hồ Thị Quang Ngọc

Phó CVP

3.677.054

0918.320.224

quangngocsnn@yahoo.com

4

Đoàn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

3.667.055

0938.069.522

doanphuonghang80@gmail.com

5

Trương Thị Đào

Chuyên viên

3.667.055

0908.996.195

be.dao1801@gmail.com

6

Đinh Kim Hoa

Kế toán

3.667.055

0913.657.797

dinhkimhoa.09@gmail.com

7

Ngô Văn Mỹ

Chuyên viên

3.667.055

0913.265.177

ngomyvan@gmail.com

 
Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Nam Long

Phó CVP

0984714467

02743667055

Namlong1969@gmail.com


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất