BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)

50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;

Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Phó Trưởng ban: Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Ủy viên thường trực: Huỳnh Sơn Thái - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT;

Ủy viên thường trực: Nguyễn Văn Đặng - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 

Ủy viên thường trực: Lê Thị Trang Đài - GĐ Sở Lao động - TB và Xã hội.​

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 149, đường 27/4, P. Phước Hiệp TP. Bà Rịa

 

Máy trực: 064.3737726; Fax: 064.3731650; Email: ntm43brvt@gmail.com​

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Tiến Bảy

CCT - CVP

3739329

 

0913690353

2

Vũ Ngọc Đăng

PCCT - P.CVP

3739329

 

0918436715

3

Nguyễn Văn Quý

Chuyên viên

3737726

 

0918370969

4

Đào Thị Mạnh Linh

Chuyên viên

3737726

 

0906670985

5

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

3737726

 

0972470721

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Quý

Chuyên viên

0918370969

canhailit@yahoo.com

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 9 đường Huỳnh Ngọc Hay - P. Phước Hiệp - TP. Bà Rịa

 

Máy trực: 064.3.829891;  Fax: 064.3731193; Email: snnptnt.brvt@gmail.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Văn Cường

Giám đốc

 

 

0903900091

2

Huỳnh Sơn Thái

Phó Giám đốc

 

 

0982737382

3

Phạm Thị Thuý Yến

Phó Giám đốc

  

0913949403

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 149 đường 27/4, P. Phước Hiệp - TX. Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Máy trực: 064.3731650                                 Fax: 064.3731650

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Tiến Bảy

Chi cục trưởng

3731651

 

0913690353

2

Vũ Ngọc Đăng

Phó Chi cục trưởng

3739329

 

0918436715

3

Nguyễn Thị Thái Hiền

TP. HCTH

3731650

 

0977909299

4

Nguyễn Anh Quốc

TP. BTDC và PTNT

3732208

 

0908077050

5

Nguyễn Ngọc Lưu

Phụ trách P.CĐ và NNNT

3731649

 

0985463212

6

Trần Văn Tú

PTP. P.KT HT và Trang trại

3732207

 

0983410415


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất