BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh (06/11/2018)

​45. Thành phố. HỒ CHÍ MINH (Đầu số máy cố định 028):

Ban chỉ đạo thành phố:

Trưởng ban: Tất Thành Cang- Phó Bí Thư Thường trực TPHCM

Phó trưởng ban: Lê Thanh Liêm-PCT UBND TP-ĐT: 028.38.297.611

 

Phó trưởng ban: Nguyễn Phước Trung-GĐ Sở NNPTNT-ĐT: 0989.757.079​

 

Văn phòng Điều phối CT xây dựng NTM:

Địa chỉ: Lầu 3, số 176 – Hai Bà Trưng - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.

Máy trực:  028.3822.6983    Fax: 028.3822.6458  Email: vpdpntm.snn@tphcm.gov.vn​

 

 ​

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Ngọc Hổ

PGĐ Sở- Chánh Văn phòng

38.297.644

0903.636.728

2

Thái Quốc Dân

Phó Chánh văn phòng chuyên trách

38.294.997

0907.159 .878

3

Hoàng Thị Mai

Phó Chánh văn phòng kiêm nhiệm

38.221.690

0908.727.085

4

Nguyễn Bắc Hải

Trưởng phòng Nghiệp vụ

3822.6983

0937.477.947

5

Tạ Xuân Công

Trưởng phòng Truyền thông

3822.6983

0166.708.9319

6

Phạm Tấn Quốc

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

3822.6983

0909.323.146

 ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Xuân Diệu

Chuyên viên

0981334077

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 176 - Hai Bà Trưng - Phường Đakao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.

 

Máy trực:  028.3829.7614   Fax: 028.3829.4764   Email: snn@tphcm.gov.vn​

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Phước Trung

Giám đốc

38.297.623

0989.757.079

2

Trần Ngọc Hổ

Phó GĐ

38.297.644

0903.636.728

3

Nguyễn Văn Trực

Phó GĐ

38.297.653

0903.928.859

4

Dương Hoa Xô

Phó GĐ

38.290.330

0913.933.796

5

Trần Tấn Quý

Phó GĐ

38.243.109

0933.395.969

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

 Địa chỉ: Lầu 5, số 176 – Hai Bà Trưng - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.

Máy trực:  028. 3822.6793    Fax: 028.3822.6458  

Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn​

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Mai

Chi cục trưởng

38.221.690

0908.727.085

2

Phan Thế Nghĩa

Phó Chi cục trưởng

38.226.973

0907.130.789

3

Vũ Xuân Dũng

TP.Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

38.221.242

0943.123.415

4

Phi Phượng

TP.HCTH

38.226.793

0919.651.863

5

Giang Ngọc Luân

TP.Cơ điện và ngành nghề nông thôn

38.226.141

0918.426.246

6

Cấn Sơn Trường

TP.KTHT và Trang trại

38.226.448

0989.043 998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất