BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh (06/11/2018)

60. TRÀ VINH (Đầu số máy cố định 074):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Trí Dũng-Bí thư tỉnh uỷ 

Phó trưởng ban TT: Đồng Văn Lâm-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Kim Ngọc Thái-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Trần Trung Hiền-GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 109 , Đường Phạm Ngũ Lão - Phường 1 - TP. Trà Vinh - Trà Vinh

Máy trực: 074.3841556         Fax: 074.3841551  Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Trung Hiền

Chánh VP

 

 

0913812322

2

Bùi Thanh Lâm

CCT PTNT-Phó VP

 3.840743

 3.855750

0913891237

3

Huỳnh Kim Nhân

Thành viên

 3.840054

 3.754039

0913980304

6

Phạm Thanh Tiếng

Thành viên

 

 

0985848158

7

Trương Phong Vũ

Thành viên

 

 

0979383859

8

Phạm Tấn Hưng

Kế toán

 

 

0985392778

9

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Chuyên trách

 

 

01683745917

10

Lê Thành Trung

Chuyên trách

 

 

0985036398

11

Phạm Đức Tri

Chuyên trách

 

 

0939312479

12

Huỳnh Tân Chí

Chuyên trách

 

 

01635362117

13

Lâm Chí Trung

Chuyên trách

 

 

0939491009

14

Nguyễn Đức Cường

Chuyên trách

 

 

0938177553

 

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Mỹ Hương

TV chuyên trách

01683745917

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 109 , Đường Phạm Ngũ Lão - Phường 1 - Tp. Trà Vinh - Trà Vinh

Máy trực: 074.3840301    Fax: 074.3840072      Email: snn-ptnttv@vnn.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Trung Hiền

Giám đốc

3681878

 

0913812322

2

Nguyễn Ngọc Hài

Phó GĐ

 

 

0907516999

3

Đoàn Tấn Triều

Phó GĐ

3841779

 

0913980017

4

Huỳnh Kíp Nổ

Phó GĐ

 

 

0918702063

5

Phạm Minh Truyền

Phó GĐ

 

 

0913764537

Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 109 , Đường Phạm Ngũ Lão - Phường 1 - Tp. Trà Vinh - Trà Vinh

Máy trực: 074.3840438        Fax: 074.3740089    

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Bùi Thanh Lâm

Chi cục trưởng

 3.840743

 3.855750

0913891237

2

Huỳnh Kim Nhân

Chi cục phó

 3.840054

 3.754039

0913980304

3

Nguyễn Thanh Minh

TP. HC-TH

 3.840438

 

0985876724

4

Phạm Hồng Quân

TP. KTHT

3.841558

 

0919118001

5

Nguyễn Văn Một

TP. QH-BTDC

 3.840322

 

0983891048

6

Phạm Thanh Tiếng

TP. NN- NT

 3.841556

 

0985848158

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất