BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng (06/11/2018)

61. SÓC TRĂNG (Đầu số máy cố định 0299):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Lê Văn Hiểu - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Ngô Hùng - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Lương Minh Quyết - GĐ Sở NNPTNT 

 

Phó trưởng ban: Lê Hoàng Điện - GĐ Sở LĐTB&XH ​

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 77 - Nguyễn Huệ - Khóm 4 - Phường1 - TP Sóc Trăng

 

Máy trực: 0299.361.00.18, Fax: 0299.361.00.18, Email: vpdpntmst@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ  quan

Nhà riêng

Di  động

1

 Lương Minh Quyết

GĐ SỞ NN-CVP

3821.913

 

0913.109.553

2

Tô Ngọc Tuấn

PVP chuyên trách

3.61.00.18

 

0918.157926

3

Nguyễn Hoàng Thuấn

CCT. CCPTNT-PVP

3.821.443

 

0983.976.954

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

TP. Nghiệp vụ

3.624.882

 

0985599795

5

Nguyễn Hồng Lam

TP. Hành chính

3.61.00.18

 

0978.556877

6

Tăng Thị Diệu Hiền

Kế toán

3.61.00.18

 

01237533883

​Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trưởng phòng Nghiệp vụ

0985599795

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 8 - đường Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng

Máy trực: 0299.3821.913      Fax: 0299.3826.086       

 

Email: vanphong.sonnptnt@soctrang.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ  quan

Nhà riêng

Di  động

1

Lương Minh Quyết

Giám đốc

3821.913

 

0913.109.553

2

Trương Văn Đúng

Phó GĐ

3821.913

 

0918.553.551

3

Huỳnh Ngọc Vân

Phó GĐ

3821.913

 

0913.174.429

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 77 - Nguyễn Huệ - Khóm 4 - Phường 1 - TP Sóc Trăng

Máy trực: 0299.3821.443           Fax: 0299.3828.551 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ  quan

Nhà riêng

Di  động

1

Nguyễn Hoàng Thuấn

Chi cục trưởng

3821443

 

0983.976954

2

Võ Minh Thiên

P. Chi cục trưởng

3821443

 

0913.890.068

5

Thái Thanh Tân

P. Chi cục trưởng

3619553

 

01288926188

4

Tô Ngọc Toàn

TP. HC-TH

3821443

 

0914364605

5

Phan Văn Thum

TP. KTTT và TT

3619553

 

0913.118.194

6

 Nguyễn Quốc Hưng

TP. PTNT và BTDC

3619553

 

0903040182

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất