BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang (06/11/2018)

59. HẬU GIANG (Đầu số máy cố định 0293):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lữ Văn Hùng-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Trương Cảnh Tuyên-PCT UBND tỉnh  

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Đồng-GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tỉnh, Khu vực 4, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.

Máy trực: 0293.3870069          Fax: 0293.3870069         Email: ccptnt@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳnh Văn Đồng

Chánh văn phòng

3877977

 

0918035599

2

Huỳnh Thành Hữu

Phó chánh VP chuyên trách

3.870069

 

093118126

3

Nguyễn Hoàng Thoại

Phó chánh VP

3.870069

 

0918304252

4

Trần Văn Khoa

Chuyên viên

3.870069

 

0908673076

5

Trần Thị Chúc Ly

Chuyên

viên

3.870069

 

0942202865

6

Nguyễn Quốc Tân

Chuyên viên

 

 

0907567139

7

Võ Minh Luân

Chuyên viên

 

 

0988996958

8

Nguyễn Văn Linh

Chuyên viên

 

 

01686445504

9

Nguyễn Hữu Phước

Chuyên viên

 

 

0964364567

 

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Quốc Tân

Chuyên viên

0907567139

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tỉnh, Khu vực 4, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.

Máy trực: 3877977     Fax: 3878938      Email: sonongnghiephaugiang@.gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Đồng

Giám đốc

3870535

3892889

0918035599

2

Huỳnh Chí Nguyện

Phó GĐ

3877977

3871049

0918410409

3

Lê Văn Đời

Phó GĐ

3877977

 

0913817854

4

Đặng Ngọc Giao

Phó GĐ

3877977

3847419

0918550181

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tỉnh, Khu vực 4, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.

Máy trực: 0711.3870069         Fax: 0711.3870069         Email: ccptnt@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Huỳnh Thành Hữu

Chi cục trưởng

3.870069

 

0903118126

2

Nguyễn Thiện Hòa

P.Chi cục trưởng

3.870069

 

0976747500

3

Nguyễn Văn Măng

P.Chi cục trưởng

3.870069

 

0949586977

4

Từ Thanh Tuyền

TP. PTNT

3.870069

 

0902302902

5

Võ Thịnh Vượng

TP. NTM

3.870069

 

0989028420

6

Phan Thành Lâm

TP. KTHT&CBNLTS

3.870069

 

0939391268

7

Trần Văn Khoa

TP.TC-HC

3.870069

 

0908673076

8

Trương Tấn Mãnh

TP. Thanh Tra

3.870069

 

0918487973

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất