BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)

63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực

       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó Chủ tịch UBND tỉnh. ĐT: 0913 986 026​

       Phó trưởng ban: Lê Thanh Triều- Phó Trưởng ban. ĐT : 0918 641 990

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

   Tên cơ quan: Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau
    Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
    Điện thoại/Fax: (0290) 3552569
    Email: vpdpcamau@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Đoàn Văn Bình

Phó ban chuyên trách BCĐ, kiêm Chánh Văn phòng

3 660 869

0913986697

dvbinh1964@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Chánh văn phòng

3 520 553

0913729960

xuansonsnn@gmail.com

3

Võ Thanh Tùng

Chuyên viên

3 520 554

0916466439

thanhtungsvh@gmail.com

4

Hồ Việt Hoàng

Chuyên viên

3 660 867

0912 119 152

hvhoang49@gmail.com

5

Lữ Thanh Tuấn

Chuyên viên

3 660 867

0918 270 785

latuancm@gmail.com

6

Trần Bảo Xiêu

Chuyên viên

3 660 867

0915 888 552

xieuxdntmcamau@gmail.com

7

Nguyễn Trần Thắng

Chuyên viên

3 552 569

0911 024 552

ntthangntm@gmail.com

8

Phan Như Ý

Chuyên viên

3 552 569

0913 535 632

pnycandy@gmail.com

 
 
Cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Việt Hoàng

Chuyên viên

0912119152

hvhoang49@gmail.com

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất