BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018)

62. BẠC LIÊU (Đầu số máy cố định 0781):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Dương Thành Trung - CT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Lê Minh Chiến - PCT TT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Vương Phương Nam - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Lương Ngọc Lân - GĐ Sở NNPTNT

Phó trưởng ban: Trần Hồng Chiến – GĐ Sở LĐTB và XH 

 

Phó trưởng ban: Quảng Trọng Ninh - CT UBMTTQVN tỉnh​

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 457 đường 23/8, Phường 8, TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

 

Máy trực: 0291.3780558,   Fax: 0291.3955479          Email: vpntmbaclieu@gmail.com​

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trịnh Hoài Thanh

Phó GĐ SNNPTNTT  Chánh VPĐP NTM

3959062

3876584

0913 861227

2

Nguyễn Văn Út

Chi cục trưởng CCPTNT

Phó chánh VPĐP NTM

3780557

 

0949 409 041

3

Huỳnh Thanh Sơn

Chi cục phó CCPTNT

Phó chánh VPĐP NTM

3955479

 

0918 712652

Cộng  tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Dương Chí Thanh

PTP. CS&NN

0913633630​ 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

 

Máy trực: 0291.3823826       Fax: 0291.3823944       Email: snnptnt@baclieu.gov.vn   

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lương Ngọc Lân

Giám đốc

3823936

3821682

0913 892196

2

Trịnh Hoài Thanh

Phó GĐ

3959062

3876584

0913 861227

3

Lê Hoàng Tùng

Phó GĐ

 

 

0918 934562

4

Phan Thị Thu Oanh

Phó GĐ

3959063

3823037

0989 102126

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 457 đường 23/8, Phường 8, TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

 

Máy trực: 0291.3955479,   Fax: 0291.3955479     Email: nongthonbaclieu@gmail.com​

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Út

Chi cục trưởng

3780 557

 

0949 409 041

2

Lưu Phan Thịnh

P.Chi cục trưởng

3780 557

 

0988 987 592

3

Huỳnh Thanh Sơn

P.Chi cục trưởng

3955479

 

0918 712 652

4

Mạc Phước Nhuận

TP. HC-TH

3955 479

 

0888 844737

5

Hà Ngọc Em

PTP. HC-TH

3955 479

 

0916 337 957

6

Lê Minh Điền

TP. KTHT&TT

3955658

 

0918 773802

7

Nguyễn Văn Nguyền

PTP. KTHT&TT

3955658

 

0939 010740

8

Châu Minh Thưởng

TP. CS&NN

3780558

 

0949 682192

9

Dương Chí Thanh

PTP. CS&NN

3780558

 

0913 633630

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất