BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ (06/11/2018)

58. Thành phố CẦN THƠ (Đầu số máy cố định 0292):

Ban chỉ đạo TP:

Trưởng ban: Võ Thành Thống-Chủ tịch UBND TP 

Phó trưởng ban TT: Đào Anh Dũng-PCT UBND TP 

Phó trưởng ban: Nguyễn Ngọc Hè-GĐ Sở NNPTNT 

Phó trưởng ban: Hoàng kim Cương-Chánh VPĐP NTM TP Cần Thơ 

Văn phòng Điều phối NTM thành phố Cần Thơ: 

Địa chỉ: Số 51 đường Cách mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Máy trực: 0292.3760708        Fax: 0292.3760708        Email: vpdpct@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hoàng Kim Cương

Chánh Văn phòng

3760708

 

0918357349

2

Nguyễn Minh Hiền

CCP PTNT-PVP

3764075

3731596

0932.804472

3

Huỳnh T Thu Ba

Thành viên

3760708

 

0939919440

4

Quách Kim Phượng

Thành viên

3760708

 

0987.200861

5

Nguyễn Minh Hiếu

Thành viên

3760708

 

0907323122

6

Đỗ Phương Thanh

Thành viên

3760708

 

0944213861

7

Trần Thị Ngọc Anh

Thành viên

3760708

 

0907972097

 

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Minh Hiếu

Thành viên

0907323122

 

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 4 Ngô Hữu Hạnh - Phường An Hội - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

Máy trực: 0292.3823491  Fax: 0292.3820800   Email: sonnptnt@cantho.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Ngọc Hè

Giám đốc

 

 

 

2

Nguyễn Anh Thuỳ

Phó GĐ

3816031

3738341

0913103277

3

Nguyễn Khải Đăng

Phó GĐ

3820801

 

0918404394

4

Nguyễn Minh Thạnh

Phó GĐ

 

 

0913.706388

5

Nguyễn Thị Kiều

Phó GĐ

 

 

0918.707297

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 51 Cách mạng tháng tám - Phường An Hoà - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

Máy trực: 0292.3820906                                 Fax: 0292.3761983

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Minh Hiền

Chi cục trưởng

3761983

3731596

0932804472

2

Lương Thị Nhuận Hảo

P.Chi cục trưởng

3764075

 

0987052754

3

Trần Thị Kim Huệ

P.Chi cục trưởng

3764075

3886007

0913868123

4

Nguyễn Tuyết Oanh

TP.  TC-HC

3820906

3910010

0909558489

5

Nguyễn Mạnh Tân

PTP. KH-TV

3820906

 

0989019478

6

Nguyễn Lê Trường Hải

PTP. PTNT

3820906

 

0913198713

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất