BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):

1. Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNT

Phó trưởng ban: Hà Văn Tuấn-GĐ sở Lao động TBXH

2. Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Huệ - Phường Vĩnh Ninh - TP Huế

Máy trực: 0234.3835657         Fax: 0234.3816773              Email: nongthonmoitth@gmail.com

Website: nongthonmoithuathienhue.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hồ Vang

PGĐ Sở-CVP

 

0234.3848301

 

0903527101

2

Phạm Quyền

Phó Chánh VP

0234.3816799

 

0909506928

3

Nguyễn Văn Minh

Cán bộ tổng hợp

0234.3835657

 

0914066846

4

Lê Thành Nam

Cán bộ tổng hợp

0234.3835657

 

0914031152

 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 07 Đống Đa - TP Huế

Máy trực: 0234.3830196     Fax: 0234.3828804    Email: sonnptnt@thuathienhue.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hồ Sỹ Nguyên

Giám đốc

3828322

3822439

0913436277

2

Trần kim Thành

Phó GĐ

3848512

3826233

0913425727

3

Hoàng Hữu Hè

Phó GĐ

3848301

3826558

0903569696

4

Trần Văn Chương

Phó GĐ

3822411

3820899

0905061617

5

Nguyễn Viết Hoạch

Phó GĐ

3823629

3551255

0913426059

6

Hoàng Ngọc Việt

Phó GĐ

2213938

3732315

0903502244

4. Chi cục PTNT và QL chất lượng NLTS:

Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Huệ - Phường Vĩnh Ninh - TP Huế

Máy trực: 0234.3848511         Fax: 0234. 3848511      Email: thieuptnt@yahoo.com.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phạm Đình Văn

Chi cục trưởng

3822158

3820286

0903577106

2

Trần Dực

P.chi cục trưởng

3824934

3510041

0914215841

3

Trần Ngọc Thiệu

TP HCTH

3848511

3531430

0914078768

4

Lương Quang Vinh

TP. KTHT-PTNT

3824934

3535028

0983601057

5

Nguyễn Thị Hà

PTP HCTH

3848511

3538548

0909348484

6

Nguyễn Viết Linh

PTP. KTHT-PTNT

3824934

 

01216704601

7

Phạm Đình Văn

 

 

 

0905.953435

5. Cộng tác viên:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Quyền

   Phó Chánh VP chuyên trách

     0909506928

   

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất