BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

26. THANH HOÁ (Đầu số máy cố định 0237):

 

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ 

Phó trưởng ban Thường trực: Nguyễn Đức Quyền - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

       Địa chỉ: Tầng 6, Số 49 Đại Lộ Lê Lợi, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá

       Máy trực: 0237.3850923        Fax: 0237.3850405     

       Email: vpdpntmthanhhoa@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Như Tuấn

Chánh văn phòng

3857882

 

0918073678

2

Trần Đức Năng

Phó CVP Thường trực

   

0912552136

3

Dương Văn Giang

Phó Chánh văn phòng

   

0918779189

4

Nguyễn Đức Tân

TP. Kế hoạch – Tổng hợp

   

0918792160

5

 Nguyễn Duy Đại

 TP. Truyền thông

 

 

0949235111

6

 Nguyễn Hồng Thái

 TP. Nghiệp vụ

 

 

0912800456

7

 Phạm Thế Anh

 Phó TP. Truyền thông

 

 

0906143222

8

 Phan Xuân Hùng

 Phó TP. Nghiệp vụ

 

 

0979721381

9

 Nguyễn Thị Trường

 Phó TP. Kế hoạch – Tổng hợp

 

 

0948354594

10

 Nguyễn Xuân Cường

 Phòng Kế hoạch -  Tổng hợp

 

 

0914310983

11

 Hoàng Quỳnh Hương

 Phòng Truyền thông

 

 

0982498186

12

 Vũ Thị Việt

 Phòng Nghiệp vụ

 

 

0987322810

13

 Trần Linh Chi

 Phòng Nghiệp vụ

 

 

01656282095

14  

 Nguyễn Thị Thúy

 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

 

0989163430

15

 Trịnh Thị Mỳ

 Kế toán

 

 

0915243638

16

 Đỗ Thị Nga

 Văn thư

 

 

0903141530

17

 Nguyễn Văn Thảo

 Lái xe

 

 

0978260745

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

 

Địa chỉ: số 49 Đại Lộ Lê Lợi – TP. Thanh Hoá

Máy trực: 0237.3850281    Fax: 0237.3850281   

Email: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Như Tuấn

Giám đốc

3857882

 

 

2

Lê Duy Trinh

Phó GĐ

3852449

3853581

0912812707

3

Lê Văn Đốc

Phó GĐ

3722461

3715288

0913293958

4

Lê Anh Dũng

Phó GĐ

3851362

3850269

0913091478

5

Mai Bá Luyến

Phó GĐ

3851272

 

0912158888

6

Đỗ Thế Hạnh

Phó GĐ

3724787

3710838

0904585379

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 49 Đại Lộ Lê Lợi – TP. Thanh Hoá

Máy trực: 0237.3852249      Fax: 0237.3859704   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đỗ Thế Hạnh

PGĐ Chi cục trưởng

3724787

3710838

0904585379

2

Hồ Chí Thanh

P.Chi cục trưởng

3850454

3729636

0982597456

3

Nguyễn Thị Xuyến

P.Chi cục trưởng

3727438

 

0982.535288

4

Đặng Văn Quang

P.Chi cục trưởng

3727439

 

0945247333

5

Bùi Công Anh

P.Chi cục trưởng

3850924

3718520

0982518165

6

Đinh Trung Hưng

TP. HC-TH

3852249

3753067

0912947624

7

Hoàng Quy

TP. KH - PTNT

3850924

3710686

0904194197

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất