BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

30. QUẢNG TRỊ (Đầu số máy cố định 0233):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Hà Sỹ Đồng - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Mai Thức - PCT UBND tỉnh 

Ủy viên thường trực, phụ trách Chương trình MTQG nông thôn mới: Võ Văn Hưng - GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 49 Trần Hưng Đạo - TP.Đông Hà - Quảng Trị

Máy trực: 0233.3552930       Fax: 0233.3852731        Email: vanphongdpqt@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Võ Văn Hưng

GĐ Sở-CVP

 

 

0913.249.567

2

Trần Văn Thu

CCT PTNT-PCVP

3.853.599

 

0914.191.352

3

Lê Thị Oanh 

CB chuyên trách

3.552.930 

 

0935.149.555

4

Nguyễn Đình Minh Hải 

CB chuyên trách

3.552.930

 

0942.257.567

5

Lê Thị Vân 

CB chuyên trách

3.552.930 

 

0915.057.367

 

    

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 270 Hùng Vương - TP.Đông Hà - Quảng Trị

Máy trực: 0233.3852573    Fax: 0233.3855013    Email: snnptntqt@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Võ Văn Hưng

Giám đốc

02333.852.544

 

0913249567

2

Trần Thanh Hiền

Phó GĐ

 02333.852.666 

 

0975436146

3

Hồ Xuân Hòe

Phó GĐ

 

 

0913476083

4

Nguyễn Văn Huân

Phó GĐ

 

 

0982037123

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 49 Trần Hưng Đạo - TP.Đông Hà - Quảng Trị

Máy trực: 053.3852731                        Fax: 053.3853599 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Văn Thu

Chi cục trưởng

02333.853.599

3560005

0914191352

2

Nguyễn Hoàng Lan

P. Chi cục trưởng

 02333.577.768 

 

0982856156

3

Hoàng Minh Trí

P. Chi cục trưởng

02333.579.599  

 

0912739678

4

Đinh Văn Tỉnh

TP.KHQHBTDC

02333.856.162

3780558

0915070577

5

Nguyễn Ngọc Hùng

TP. TC-HC

02333.609.142

 

0919951752

6

Trần Trọng Tuấn

TP. CĐ-NNNT

02333.552.930

 

0919025111

7

Trần Thị Thoa Lệ

Phụ trách P.KTHT-TT

02333.522.179  

 

0935884246

 

 Cộng tác viên:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Thị Vân 

 

CB Chuyên trách02333.552.9300915.057.367

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất