BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

29. TỈNH QUẢNG BÌNH (đầu số:0232)

 

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Trần Tiến Dũng - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Lê Minh Ngân - PCT UBND tỉnh 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ Trụ sở cơ quan: Số 12, đường Dương Văn An, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Số máy văn thư: 0232 3.858.115

Fax: 0232 3.858.116

Email: vpdpntm.qb@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Di động

Địa chỉ email

1

Nguyễn Quốc Út

Chi cục trưởng

3822275

0982376516

utnq.snn@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Tiến Cường

Phó CVP

3589929

0948156077

hoangtiencuongqb@gmail.com

3

Trần Khánh Chi

Kế toán

3821678

0941737777

 

4

Nguyễn Tiến Thành

TV chuyên trách

3858115

0915598081

thanhtiennguyen81@gmail.com

5

Phạm Thị Hiền

TV chuyên trách

3858115

0935101586

hienpham.hce@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TV chuyên trách

3858116

0983760288

utcot.88@gmail.com

7

Nguyễn  Lê Mai Anh

TV chuyên trách

3858116

01673876989

maianhkt06@gmail.com

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 15 Quang Trung, TP Đồng Hới

Máy trực: 0232.3821966    Fax: 0232.3821673    Email: sonongnghiep@yahoo.com.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phan Văn Khoa

Giám đốc

3822761

 

0988909999

2

Mai Văn Minh

Phó GĐ

3840289

 

0913295702

3

Nguyễn Viết Ánh

Phó GĐ

 3829411 

 

0912515003

4

  Đặng Tiến Dũng

Phó GĐ

3821506

 

0913295206

5

  Lê Văn Lợi

Phó GĐ

3822050

 

0913018196

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 12 Dương Văn An - TP.Đồng Hới

Máy trực: 0232.3821678                        Fax: 0232.3821679 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Quốc Út

Chi cục trưởng

3822275

3823752

 

0982376516

2

Trần Quang Viên

P. Chi cục trưởng

3858707

 3862682

0917078686

3

Hoàng Tiến Cường

P. Chi cục trưởng

 3859929 

 3851245

0948156077

4

Đinh Xuân Hùng

TP. HC-TH

3821678

 

0905907898

5

Nguyễn Văn Chung

TP. Kinh tế hợp tác

3821677

3826656

0915272225

6

Nguyễn Quốc Tuấn

TP. Cơ điện và ngành nghề nông thôn

 

 

0916746246

 

 Cộng tác viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Lê Mai Anh

TV Chuyên trách

3858116

01673876989

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất