BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

27. NGHỆ AN (Đầu số máy cố định 0238):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban thường trực: Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó trưởng ban: Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phó trưởng ban: Nguyễn Bằng Toàn -  Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:

Địa chỉ: số 4  Đường Vương Thúc Mậu - P. Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An

Máy trực:  038.8668579     Fax: 038.8668679     Email: ntmnghean@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

                   Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Nghĩa Hiếu

Chánh Văn phòng - Giám đốc Sở NN và PTNT

 

0913511815

2

Nguyễn Văn Hằng

Phó Chánh văn phòng

8668379

0903443599

3

Lê Văn Lương

Chi cục Trưởng Chi cục PTNT – Phó Chánh văn phòng

 

0913275528

4

Nghiêm Thị Hồng Huệ

TP. Hành chính và Kế toán

8668579

0919563354

5

Hoàng Đình Ngọc

TP. Kế hoạch và Tổng hợp

8668679

0903463789

 

Cộng tác viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Di động

Email

1

Hoàng Đình Ngọc

TP. Kế hoạch và Tổng hợp

0903463789

hoangdinhngoc.na@gmail.com


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất