BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

28. HÀ TĨNH (Đầu số máy cố định 0239):
 

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy

Phó trưởng ban: Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Từ Văn Diện - Chủ tịch Ủy ban MTQG tỉnh

Phó trưởng ban: Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

       Địa chỉ Trụ sở cơ quan: Số 148 Đường Trần Phú - TP.  Hà Tĩnh

       Số máy văn thư: 0239.3896463

       Fax: 039. 3855442

       Email: vanphongdieuphoiht@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

                   Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Huy Oánh

Chánh VP – Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT

 3609199

 0987989989

2

Ngô Đình Long

Phó Chánh VP

 

 0913059304

3

Dương Trường Giang

TP. Nghiệp vụ - Điều phối

 

 0971923222

4

Lê Xuân Tùng

Phụ trách phòng Kế hoạch, Giám sát và Truyền thông

 

 0919383666

5

Đặng Đình Giang

Phụ trách phòng Hành chính – Tổng hợp

 3600678

 0915376537

6

Lê Văn Hiền

Phó TP Hành chính – Tổng hợp

 3608188​

 0984789466

 

 

Cộng tác viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Di động

Email

1

Ngô Đức Thắng

Chuyên viên

0946476555

ngoducthanght@gmail.com


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất