Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban;

 

2. Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng ban;

 

3. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Thường trực;

 

4. Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên thường trực;

 

5. Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên thường trực;

 

6. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên thường trực;

 
 
7. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiêm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;
 
 
8. Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên thường trực;
 

 

9. Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

 

10. Thiếu tướng Trần Tuấn Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

 

11. Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;

 

12. Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Ủy viên;

 

13. Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

 

14. Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

 

15. Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

 

16. Ông Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

 

17. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;

 

18. Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ủy viên;

 

19. Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

 

20. Ông Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên;

 

21. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên;

 

22. Ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

 

23. Mời bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

 

24. Mời bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên;

 

25. Mời ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên;

 

26. Mời ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Ủy viên;

 

27. Mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên;

 

28. Mời bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm Ủy viên;

 

29. Ông Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Ủy viên;

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất