Tổ chức tập huấn Chương trình OCOP năm 2019

  • 2019-06-13
  • admin

Kính gửi: 

Thực hiện Kế hoạch năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu dành cho cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

a) Tỉnh, thành phố: 01 cán bộ lãnh đạo và 01 chuyên viên đơn vị trực tiếp triển khai đề án/kế hoạch Chương trình OCOP của tỉnh, 02 cán bộ cấp huyện.

b) Chuyên gia từ trường đại học, viện nghiên cứu.

2. Thời gian, địa điểm:

a) Lớp phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra): Dự kiến tổ chức từ 16 đến 19/7/2019 tại Thành phố Hà Nội.

b) Lớp phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào): Dự kiến tổ chức từ 23 đến 26/7/2019  tại Thành phố Cần Thơ.

3. Chương trình: Chương trình đính kèm theo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn và đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo đúng số lượng, thành phần, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Địa chỉ: nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/6/2019 (Hướng dẫn chi tiết theo mẫu biểu kèm theo)./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Vũ Phương Ngọc, ĐTDĐ: 098.156.0975 Email:ocopvietnam@gmail.com./.

Văn bản đính kèm

 

Nhận xét
Tin tức liên quan