Không gian Ba Bể - Miền quê: Ngày hội OCOP tại Bắc Kạn dịp 30/4-1/5

Không gian Ba Bể - Miền quê: Ngày hội OCOP tại Bắc Kạn dịp 30/4-1/5

Giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, du lịch, miền đất, con người và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể.

Hướng dẫn tham gia Hội chợ quốc tế OCOP

Hướng dẫn tham gia Hội chợ quốc tế OCOP

Thông tin hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị tham gia các gian hàng tại Hội chợ quốc tế OCOP

Giấy mời số 211/BNN-VPĐP mời tham dự Khai mạc Hội chợ OCOP và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Giấy mời số 211/BNN-VPĐP mời tham dự Khai mạc Hội chợ OCOP và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Tham dự Lễ khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019 và tham dự Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP).

Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ trên 20 nước và các tỉnh, thành phố trên cả nước

Bộ Nông nghiệp biểu dương 39 tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai OCOP

Bộ Nông nghiệp biểu dương 39 tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai OCOP

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, đã có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt chỉ đạo, phê duyệt, tổ chức triển khai Chương trình

Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn sự nghiệp chi triển khai OCOP

Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn sự nghiệp chi triển khai OCOP

Thông tư sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020