Gỡ khó thị trường cho Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Gỡ khó thị trường cho Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã góp phần giúp khu vực nông thôn phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa đặc thù. Thế nhưng, nhiều sản phẩm của chương trình này chưa được tiêu thụ rộng rãi.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 đạt từ 3 sao trở lên.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 đạt từ 3 sao trở lên.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 đạt từ 3 sao trở lên.

Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền cho Chương trình OCOP

Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền cho Chương trình OCOP

Đến thời điểm này, TP. Đồng Hới có 11 xã, phường đăng ký tham gia chương trình OCOP, trong đó, một số địa phương đăng ký nhiều sản phẩm thế mạnh, như: phường Hải Thành với sản phẩm hải sản, bún bánh; xã với hải sản khô, nước mắm; phường có chả, gà thả vườn…

OCOP Thừa thiên Huế tìm hướng vào các siêu thị

OCOP Thừa thiên Huế tìm hướng vào các siêu thị

Chưa nghiêm túc tuân thủ những ràng buộc về pháp lý, quy chuẩn do nhà phân phối đặt ra là một trong những rào cản khiến hàng hóa địa phương vào hệ thống siêu thị chưa nhiều.

Sản phẩm OCOP: Ống hút tre

Sản phẩm OCOP: Ống hút tre

Sản phẩm “ống hút nứa” được sản xuất hoàn toàn từ nứa tự nhiên trên rừng hoặc tự trồng không cần phân bón hay hóa chất tác động.

Hướng dẫn, chuẩn bị công tác chấm, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn, chuẩn bị công tác chấm, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam

Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đánh giá, gắn sao xếp hạng cho sản phẩm. Với mục đích tạo điều kiện đưa ra thị trường, sau khi trải qua cuộc chấm chọn – cũng có thể xem là cuộc thi tương đối khắt khe. Dưới danh nghĩa mới, các sản phẩm OCOP kỳ vọng sẽ có thêm nhiều kênh tiêu thụ…