Để OCOP nâng tầm nông thôn mới

Để OCOP nâng tầm nông thôn mới

Quảng Bình đang phát triển mạnh các sản phẩm OCOP nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và làm đòn bẩy cho xây dựng nông thôn mới.

Hưng Yên đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Hưng Yên đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã công nhận 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tài liệu Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Tài liệu Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Tài liệu Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Hơn 900 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng trong Chương trình OCOP trên cả nước

Hơn 900 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng trong Chương trình OCOP trên cả nước

Theo báo cáo tổng kết cuối năm 2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, hiện nay đã có hơn 900 sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong chương trình OCOP cả nước

Phát triển 15 sản phẩm thế mạnh để tham gia OCOP

Phát triển 15 sản phẩm thế mạnh để tham gia OCOP

Sau 02 năm thực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020” (OCOP Bắc Kạn), hoạt động của HTX gắn với sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển quan trọng. Đến nay, đã có 15 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã liên kết thành lập cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch; 50 HTX tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị; 30 sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tổ chức đánh giá, xếp hạng 28 sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Sơn La

Tổ chức đánh giá, xếp hạng 28 sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Sơn La

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, tỉnh Sơn La đã tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 5445/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 đạt từ 3 sao trở lên.