Quyết định của Thủ tướng về Bộ Tiêu chí OCOP quốc gia

Quyết định của Thủ tướng về Bộ Tiêu chí OCOP quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019

Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019

Lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia về Chương trình OCOP năm 2019 khu vực phía Bắc đã được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội

Tổ chức tập huấn Chương trình OCOP năm 2019

Tổ chức tập huấn Chương trình OCOP năm 2019

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát hành công văn số 516/VPĐP-OCOP ngày 12/6/2019 về việc đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn Chương trình OCOP năm 2019

Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 (Chương trình OCOP), Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình OCOP, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ban ngành liên quan xây dựng Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (gọi chung là Bộ Tiêu chí OCOP)

Quảng Nam xét hạng và công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP đợt 2

Quảng Nam xét hạng và công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP đợt 2

Một thị trường rộng lớn cho những sản phẩm thế mạnh, đặc hữu của địa phương luôn là điều kỳ vọng của người sản xuất ở Quảng Nam. Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các “đặc sản” Quảng Nam đã hướng đến tính chuyên nghiệp ngày một rõ ràng.

Quyết định số 920/QĐ-BCT ban hành Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Quyết định số 920/QĐ-BCT ban hành Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 về quy định tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình OCOP

Không gian Ba Bể - Miền quê: Ngày hội OCOP tại Bắc Kạn dịp 30/4-1/5

Không gian Ba Bể - Miền quê: Ngày hội OCOP tại Bắc Kạn dịp 30/4-1/5

Giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, du lịch, miền đất, con người và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể.

Hướng dẫn tham gia Hội chợ quốc tế OCOP

Hướng dẫn tham gia Hội chợ quốc tế OCOP

Thông tin hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị tham gia các gian hàng tại Hội chợ quốc tế OCOP