Tiến độ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Cao Bằng

  • 2019-05-23
  • admin

 Ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020, định hướng năm 2030.

Sau khi Chương trình OCOP được triển khai trên cả nước, ngày 26 tháng 9  năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3034/KH-UBND triển khai Chương trình. Tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành tập trung, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng mục tiêu của Chương trình.

Để cụ thể chương trình OCOP, ngày 22 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định số 655/QĐ-UBND nhằm xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể đề cương được phân bổ hơn 700 triệu đồng làm kinh phí, giao cho Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng làm cơ quan đầu tư, thuê tư vấn thực hiện.

Việc xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu:

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị của tỉnh Cao Bằng;

Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hạn chế dân di cư ra thành phố, đi vào các tỉnh khác, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn tỉnh Cao Bằng.

Đề án được xây dựng tập trung vào các đối tượng

Sản phẩm: Gồm sản phẩm (hàng hóa) và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ Cao Bằng, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là những đặc sản và sản phẩm của tng địa phương, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện môi trường sinh thái, tri thức và công nghệ địa phương.

Sản phẩm OCOP bao gồm: (i) các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương). Nếu không phải đặc sản địa phương, cần: Sử dụng (ít nhất 50%) nguyên liệu ở địa phương, do các thành viên/chủ sở hữu/cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mức độ phổ biến ở một địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường (mục đích: phát triển bền vững); (ii) sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

Các sản phẩm hàng hóa phải có đủ các yếu tố của tổ hợp tiếp thị, bao gồm: Sản phẩm (P1), gồm: phần cốt lõi, phần vật lý và phần gia tăng; giá bán (P2); phân phối (P3); xúc tiến (P4); con người (P5). Riêng sản phẩm dịch vụ phải có thêm 2 yếu tố: Môi trường vật lý (P6) và quá trình (P7).

Các địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương mình, tuyên truyền, vận động để cộng đồng đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm. Các sản phẩm OCOP tập trung vào các nhóm sau:

1. Nhóm sản phẩm Thực phẩm (Food)

Nông sản tươi sống (rau, quả tươi như xoài, dứa, bưởi, chuối, quả có múi,...); mật ong; Sản phẩm thô và sơ chế (Cá đông lạnh, xúc xích, thịt hun khói,...); Thực phẩm tiện lợi, gồm: Đồ ăn nhanh, tương, tương ớt, nước mắm,..., chế biến từ rau, quả, chế biến từ thịt, trứng, sữa, chế biến từ thủy sản, chế biến từ gạo và ngũ cốc.

2. Nhóm sản phẩm Đồ uống (Drink)

Gồm đồ uống có cồn (rượu ngâm ủ, rượu chưng cất, rượu vang, ...); đồ uống không cồn (nước trái cây, trà thảo dược, bột quả, bột gừng, trà, sữa đậu nành, sản phẩm lên men,...).

3. Nhóm sản phẩm Thảo dược (Herbal)

Gồm các sản phẩm có thành phần từ thảo dược như thuốc YHCT, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi/diệt trừ côn trùng,...

4. Nhóm sản phẩm Vải và may mặc (Fabric):

Gồm các sản phẩm làm từ bông, sợi.

5. Nhóm sản phẩm Lưu niệm-Nội thất-Trang trí (Derco)

Gồm các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà,...

6. Nhóm sản phẩm Dịch vụ-Du lịch nông thôn (Service)

Gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu,..

Việc quyết định chọn sản phẩm nào do người dân/cộng đồng quyết định, nhưng cần đạt các tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho loại sản phẩm đã chọn, kể cả tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn điều kiện sản xuất. Khuyến khích các ý tưởng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, như Organic, Global GAP, Fairtrade, GMP,... và được quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP,...Trước khi triển khai Chương trình OCOP, tỉnh cần triển khai đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản phẩm OCOP của địa phương mình, từ đó định hướng hỗ trợ cộng đồng phát triển. Điều này được lặp lại định kỳ trong quá trình triển khai Chương trình OCOP.

Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

Chương trình OCOP được thực hiện theo nguyên tắc từ dưới lên.

Quyết định số 655/QĐ-UBND phê duyệt đề cương đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” gồm 6 phần:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP LỢI THẾ VÀ SẢN PHẨM ĐẶC SẢN CỦA CAO BẰNG

Phần thứ hai

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

Phần thứ ba

NỘI DUNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Phần thứ tư

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Phần thứ năm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phần thứ sáu

HIỆU QUẢ, Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

Nhìn chung, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quan tâm, ủng hộ, triển khai cả kế hoạch và đề án. Tuy nhiên cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để đưa sản phẩm vào tham gia đánh giá, phân hạng./.

       VPĐP NTM TW

Nhận xét
Tin tức liên quan