Tài liệu Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

  • 2020-01-08
  • admin

Hội nghị đánh giá Chương trình OCOP đến hết năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020

STT      Nội dung          Trang

1          Chương trình Hội nghị

2          Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đến hết năm 2019; nhiệm vụ triển khai năm 2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT        A1

3          Báo cáo Về việc triển khai Bộ Tiêu chí OCOP và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Bộ Nông nghiệp và PTNT        A2

4          Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia

Bộ Nông nghiệp và PTNT        A3

5          Tham luận của tỉnh Sơn La

VPĐP Nông thôn mới Sơn La B1

6          Tham luận của tỉnh Hà Tĩnh

VPĐP Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh     B2

7          Tham luận của tỉnh Bắc Kạn

VPĐP Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn     B3

8          Tham luận của tỉnh Thanh Hóa

VPĐP Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa B4

9          Tham luận của tỉnh Hà Nội

VPĐP Nông thôn mới Thành phố Hà Nội        B5

10        Tham luận của Tập đoàn Central Group          C1

11        Tham luận của Hội doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn  C2

12        Tham luận của Công ty Sông Đà Kinh Bắc      C3

13        Tham luận của PGs Ts. Trần Văn Ơn  C4

14        Tham luận của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên         C5

Tải tài liệu tại đây: Tailieu

 

Nhận xét
Tin tức liên quan