Quyết định của Thủ tướng về Bộ Tiêu chí OCOP quốc gia

  • 2019-08-23
  • admin

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Toàn văn có thể tải tại đây: 1048/QĐ-TTg (bản convert) hoặc 1048/QD-TTg (bản gốc, dung lượng thấp)

 

Nhận xét
Tin tức liên quan