Quảng Nam xét hạng và công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP đợt 2

  • 2019-05-06
  • admin

Tin nhanh:

Sau đợt 1 công nhận 15 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức xét đánh giá và công nhận tiếp 8 sản phẩm OCOP.

Sản phẩm 4 sao có: Bánh tráng Đại Lộc của HTX Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc)

Sản phẩm 3 sao có:

Trà Khổ qua rừng của hộ SXKD Hà Vy (huyện Nam Trà My)

Giảo Cổ Lam của cơ sở SXKD Mười Cường (huyện Nam Trà My)

Chè dây Razeh của HTX NN xã Tư (huyện Đông Giang)

Phở sắn của CS SX phở sắn Xinh Hợi (huyện Quế Sơn)

Bưởi trụ Đại Bình của HTX NN Du lịch dịch vụ Đại Bình (huyện Nông Sơn)

Gạo Phong Thử của Cty CP giống NN Điện Bàn (thị xã Điện Bàn)

Rau cải bó xôi của HTX NN CNC Trường Thành (huyện Phú Ninh)

Nhận xét
Tin tức liên quan