Nâng tầm sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

  • 2020-10-02
  • admin

Tỉnh Hà Tĩnh luôn là hình mẫu vè sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo và cán bộ các cấp trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với những cách làm sáng tạo trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hiện nay Chương trình OCOP đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đang thu được những kết quả tích cực. Theo đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, cần nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương mình, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sáng 30/6/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh tổ chức buổi tập huấn kiến thức chung về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh.

Chương trình OCOP là chương trình quốc gia về phát triển kinh tế nông thôn; đồng hành, hỗ trợ phát triển các sản phẩm truyền thống, làng nghề; sử dụng nguyên liệu, lao động chủ yếu ở địa phương; sản phẩm mang tính đặc trưng, lợi thế của từng vùng miền; có khả năng phát triển và gia tăng giá trị, giá trị gia tăng chủ yếu để lại ở cộng đồng.

Đối tượng tham gia chương trình là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, ưu tiên đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương).

Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Huy Oánh: Tới thời điểm này, toàn tỉnh đã có 159 ý tưởng đăng ký tham gia chương trình OCOP. Qua thẩm định của đơn vị, có 119 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia

Nếu không phải đặc sản địa phương, thì cần sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu ở địa phương (có thể sử dụng nguyên liệu từ các địa phương khác nhưng phải đảm bảo sự bền vững), do các thành viên, chủ sở hữu, cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mang đặc trưng của vùng miền, địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường nhằm phát triển bền vững.

Sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về vùng miền, phát huy lợi thế văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

Các sản phẩm tham gia OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá phân hạng tại 3 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia), trong đó các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao ở cấp huyện sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh, các sản phẩm đạt 4 - 5 sao cấp tỉnh được đánh giá ở cấp quốc gia.

Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh, quốc gia) thực hiện. Các sản phẩm không được đánh giá cao (1 - 2 sao) và các sản phẩm đạt 3 - 4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và dự thi đánh giá và phân hạng vào kỳ năm tiếp theo.

TH từ Báo Hà Tĩnh

Nhận xét
Tin tức liên quan