Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm

  • 2019-05-30
  • admin

Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 (viết tắt là Chương trình OCOP), các địa phương của tỉnh Hưng Yên đã thực hiện rà soát được 145 sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo Chương trình OCOP… Được biết, các sản phẩm được chọn lọc chủ yếu thuộc 05 nhóm dịch vụ chính như: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc và nội thất, lưu niệm.

Để đẩy mạnh chương trình OCOP hơn nữa, tỉnh Hưng Yên cần khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình; chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích của chương trình. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; thành lập hội đồng đánh giá, chấm điểm sản phẩm; tổ chức cho các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia chương trình... Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Chương trình OCOP. Các địa phương chủ động bố trí kinh phí, lồng ghép chương trình để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Các ngành, địa phương khẩn trương đánh giá, xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh về việc nâng cao chất lượng cho sản phẩm; đối với những sản phẩm đã đánh giá, chấm điểm, cần tiến hành xét duyệt, đánh giá việc duy trì chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm được chấm điểm từ 3 sao trở lên cần khẩn trương xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý... Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển thương hiệu sản phẩm của tỉnh; báo cáo việc lựa chọn các điểm bán hàng sản phẩm OCOP.../.

VPĐP NTM TW

Nhận xét
Tin tức liên quan