Hội nghị triển khai Chương trình OCOP trong Đề án Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng chất lượng, an toàn của tỉnh Nình Bình

  • 2019-05-15
  • admin

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP trong Đề án “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng chất lượng, an toàn”.

Nội dung hội nghị đã được giới thiệu về chính sách của Trung ương trong triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); đề án "Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng chất lượng, an toàn" của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020; báo cáo tóm tắt triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019.

Toàn tỉnh Ninh Bình xác định xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình OCOP là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nên trong thời gian tới cần nghiên cứu kỹ chương trình, tổ chức thực hiện khoa học, theo hệ thống, từng khâu, từng bước; trong đó có việc kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và đội ngũ giúp việc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Rà soát đánh giá đúng sản phẩm thế mạnh địa phương, thực hiện tốt khâu xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu bảo hộ sở hữu trí tuệ...      

Toàn cảnh hội nghị

 

Ninh Bình hiện có 75 làng nghề với 2 nghề được công nhận có các sản phẩm độc đáo, đa dạng. Một số sản phẩm của Ninh Bình đã có thương hiệu: Thịt dê, cơm cháy, mắm tép, ngao, rượu Kim Sơn..với các sản phẩm chủ yếu được sản xuất ra từ nguồn nguyên liệu nội địa, mang đậm yếu tố địa phương, truyền thống...

 

Năm 2018, Ninh Bình đã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương tại hội chợ OCOP Quảng Ninh và khu vực Trung du miền núi phía Bắc tại Thái Nguyên với các sản phẩm: Gạo sạch; nấm, trạch sụn; cơm cháy; đồ hộp hoa quả; mắm tép; rượu Kim Sơn; thêu ren; cói, bèo bồng, mây tre đan; thảo dược; gốm Bồ Bát.

 

Tỉnh cũng đã hỗ trợ hoàn thiện các sản phẩm tiêu biểu: Cơm cháy Linh Phương (TP Tam Điệp), đưa HTX dược liệu Yên Sơn tham gia chương trình OCOP với sản phẩm tinh bột nghệ.

 

Toàn tỉnh hiện có 33 sản phẩm thế mạnh, thuộc 6 nhóm: Nhóm thực phẩm gồm 18 sản phẩm; đồ uống: 2 sản phẩm; thảo dược: 2 sản phẩm; may mặc: 2 sản phẩm; lưu niệm, trang trí nội thất: 5 sản phẩm; dịch vụ nông thôn:  4 hoạt động với tổng doanh thu trung bình của các sản phẩm đạt 1.577,6 tỷ đồng/năm.

 

Hiện có 2.472 tổ chức, cá nhân đang sản xuất sản phẩm tại địa phương, trong đó có: 32 công ty cổ phần, 12 doanh nghiệp tư nhân, 9 tổ hợp tác, 8 HTX và 2.411 hộ gia đình....Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, mẫu mã kiểu dáng còn ít, chưa hấp dẫn, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm soát, đăng ký thương hiệu và sở hữu trí tuệ chưa nhiều, xuất khẩu trực tiếp còn ít, tiếp cận vốn khó khăn, năng lực, kinh nghiệp sản xuất kinh doanh còn yếu.../.

 

VPĐP NTM TW

Nhận xét
Tin tức liên quan