Chương trình Mỗi xã một sản phẩm để xây dựng thôn mới thực chất hơn

  • 2018-11-20
  • admin

 Sáng 20-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tổ chức Hội thảo quốc tế Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, hiện cả nước có 6.270 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất (có đăng ký kinh doanh), trong đó có 3.126 doanh nghiệp, chiếm 76,6% số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong cả nước, tổ chức sản xuất 4.823 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm: Thực  phẩm - 2.584 sản phẩm; đồ uống - 1.041 sản phẩm; thảo dược - 231 sản phẩm; vải may mặc - 186 sản phẩm; đồ lưu niệm, nội thất, trang trí - 580 sản phẩm; dịch vụ du lịch - 201 sản phẩm. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, cho thấy hầu hết các sản phẩm, dịch vụ trên đầu có tiềm năng lớn, có dư địa và động lực để phát triển đa dạng hóa sản phẩm và thương mại hóa.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm để xây dựng thôn mới thực chất hơn

Quang cảnh hội thảo.

Ngày 7-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên phạm vi cả nước. Trọng tâm của OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, hạn chế tình trạng di cư từ nông thôn ra thành phố, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù hiện nay mới chỉ có 18/63 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án với 1.579 sản phẩm có khả năng được gắn sao (các sản phẩm sẽ được gắn từ 1-5 sao; sản phẩm 1-3 sao phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm 4-5 sao có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu). Phần lớn các ý kiến của đại biểu phát biểu tại hội thảo đều cho rằng, nếu được chú trọng đầu tư, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách cụ thể, bài bản, đồng bộ thì việc triển khai OCOP sẽ rất thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới đi vào thực chất, bền vững, góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Việc tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý từ các nước đã triển khai chương trình này: Thái Lan, Nhật Bản. Từ đó giúp Việt Nam triển khai thực hiện OCOP hiệu quả, thực chất hơn.

Nhận xét
Tin tức liên quan