BÍ ĐỎ

  • Cơ sở sản xuất: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng
  • Địa chỉ kinh doanh: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng.
  • Câu chuyện sản phẩm: Bí đỏ được coi là thực phẩm vàng bởi bí đỏ có chứa nhiều các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của cơ thể.
  • Tóm tắt sản phẩm:

Thời vụ trồng: vụ thu đông, vụ xuân

Diện tích 30 ha

Sản lượng: 1500 tấn

Thời gian cung cấp sản phẩm: tháng 10 đến tháng 1 năm sau, tháng 3 đến tháng 5

User Rating

0 reviews.