BÀI DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: TÁC PHẨM 08

  • 2018-11-09
  • admin

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm(tại thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018). Sau khi đăng tải thông báo lên website nongthonmoi.gov.vn, ocop.gov.vn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã nhận được tác phẩm của tác giả Ngô Đình Huyển – Tỉnh Sơn La.

Tác phẩm 08 - Tác giả Ngô Đình Huyển  

Theo tác giả Ngô Đình Huyển thuyết minh ý tưởng của tác phẩm: “Logo được bố cục bằng hình tròn quen thuộc phù hợp với nhận thức của người dân.  Phần chính của logo thể hiện bằng ngôi nhà kiến trúc theo kiểu truyền thống của người Việt được cách điệu bằng chữ (NTM) viết tắt cụm từ (nông thôn mới). Nhà mái ngói đỏ được lợp bằng OCOP che trở, bảo vệ cho toàn bộ ngôi nhà. Chữ OCOP mầu vàng tượng trưng cho sự phồn vinh no đủ đã thấm nhuần tiêu chí đến từng ô cửa nhà nông dân Việt Nam. Lan tỏa từng đường làng, ngõ xóm, luống khoai, vườn cà… Tất cả được đặt trên nền mầu xanh hòa bình, hữu nghị giữa các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Nhìn tổng thể Logo ta dễ dàng nhận diện được nét riêng có của sản phẩm Việt Nam.”

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn tác giả và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” được thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                P.OCOP

Nhận xét
Tin tức liên quan